Winkel

Hier kunt u boeken en spellen aanschaffen over dialoog.

In dialoog

Van 2008 tot 2014 begeleidden wij de opleiding dialoogprocesbegeleiding. Steeds twaalf dagen lang onderzochten we met groepen van 10 tot 16 mensen, wat het betekent om werkelijk met elkaar in contact te zijn. Om verbinding te maken en om te gaan met de verschillen tussen ons, die vroeger of later opduiken. We oefenden ons in openheid, naar elkaar luisteren en authentieke communicatie, zodat we samen kunnen denken en creatief kunnen zijn.

In dit boek delen we onze praktische ervaringen met dialoog, die we in deze opleidingstijd en in ons werk met mensen, gemeenschappen en organisaties hebben opgedaan. We beschrijven de theoretische uitgangspunten, die we in de praktijk als behulpzaam hebben ervaren en die we voor ons eigen werk verder aangescherpt en uitgediept hebben. We hebben het geschreven voor mensen, die hun dialogische houding willen verdiepen en voor mensen die zelf dialoog willen begeleiden. In het gezin, met familie en vrienden, of professioneel met cliënten, klanten en in organisaties.

Over dialoog

Door de technologische ontwikkelingen is er sprake van een exponentiële groei van problemen. Het gaat dan enerzijds om zaken als klimaatcrisis, nucleaire dreigingen, vervuiling, vluchtelingenstromen en politieke instabiliteit, en anderzijds om verschijnselen als depressies, burn-outs, smartphone- en drugsverslavingen en simpelweg eenzaamheid.
Welke vraagstukken komen er kijken bij deze technologische ontwikkelingen en welke invloed hebben deze ontwikkelingen op onze samenleving en ons menszijn? We moeten ons denken grondig veranderen om antwoorden te kunnen vinden op dit soort kwesties.

Aangezien het denken hierover een gezamenlijk proces is, we zijn sowieso met elkaar verbonden, pleit Bohm voor een creatieve dialoog, waarbij we aannames onder de loep nemen en inzichten delen. Daardoor kunnen we ons beter verhouden tot onszelf, anderen en de wereld waarin we leven.
Filosoof en natuurkundige David Bohm (1917-1992) laat zien hoe we problemen daadwerkelijk uit de wereld kunnen helpen door ze bij de wortel aan te pakken en ons denkproces te onderzoeken.

Voordoen in dialoog

Niet langer investeren in de opvoedende relatie betekent zoveel als de jongeren in de steek laten. Nadenken over deze relatie is geen vrijblijvende uitdaging die we naar believen ook aan de kant kunnen schuiven. De kern van het salesiaanse project en, wat nog belangrijker is, het geluk van de jongere zelf staat op het spel. De druk om (liefst meetbare) resultaten te bereiken via opvoeding kan ons blind maken voor de eigen vragen en noden van de jongere. De angst om grenzen te overschrijden, kan ons dusdanig verlammen dat we ons niet meer wagen aan de warme vertrouwvolle pedagogische relaties waar Don Bosco zijn leven lang voor gepleit heeft. Wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen van pedagogische relaties? Hoe kunnen we ze vandaag concreet vormgeven? Waar ligt de verantwoordelijkheid van de opvoeder? Wat is een goede balans tussen afstand en nabijheid? Tegen welke maatschappelijke tendensen moeten we ons afzetten en hoe doen we dat? Dit boek bundelt een aantal artikels die een kader bieden om met deze vragen om te gaan en een aantal concrete getuigenissen over het aangaan van pedagogische relaties in de praktijk. Moge het een stimulans en bron van inspiratie zijn om, in het spoor van Don Bosco, met jongeren op weg te blijven gaan

Een inspirerende aanzet tot respectvolle dialoog in scholen

Dit boekje is een vertaling van een hoofdstuk in een Zweeds boek over conflicthantering binnen professioneel leraarschap. Het deelt ervaringen en voorbeelden, van hoe geweldloze waarden en houdingen de basis kunnen vormen voor democratie, en hoe ze via onderwijs, kunnen bijdragen aan de ontwikkeling tot verantwoordelijke burgers. Het is helder dat communicatie daarbij een essentiële rol speelt in leerprocessen en dat Geweldloze Communicatie deze praktijk richting kan geven.

Marianne Göthlin en Towe Widstrand zijn zowel leerkracht als gecertificeerd trainer met vele jaren ervaring in GC. Zij hebben uitgebreide kennis van GC door het internationaal delen ervan, met een speciale focus op het ondersteunen van ontwikkeling in scholen.

De afgelopen 15 jaar hebben ze veel projecten geïmplementeerd op scholen en honderden leraren kennis laten maken met Geweldloze Communicatie. Uit evaluaties en rapporten blijkt hoe GC het dagelijkse leven op school verrijkt. In dit boekje lees je hun ervaringen.

he.jpg

 

A Primer on Dialogue and Deliberation in Higher Education

Creating Space for Democracy

Dialoogkaartenset

MET ELKAAR

DIALOGISCH LEVEN EN WERKEN

32 Kwaliteiten voor verbindende communicatie

We live in divisive and polarizing times, often remaining in comfortable social bubbles and experiencing few genuine interactions with people who are different or with whom we disagree. Stepping out and turning to one another is difficult but necessary. For our democracy to thrive at a time when we face wicked problems that involve tough trade-offs it is vital that all citizens participate fully in the process. We need to learn to listen, think, and act with others to solve public problems. This collaborative task begins with creating space for democracy. This book provides a guide for doing so on campus through deliberation and dialogue.

At the most basic level, this book describes collaborative and relational work to engage with others and co-create meaning. Specifically, dialogue and deliberation are processes in which a diverse group of people moves toward making a collective decision on a difficult public issue.

This book, intended for all educators who are concerned about democracy, imparts the power and impact of public talk, offers the insights and experiences of leading practitioners, and provides the grounding to adopt or adapt the models in their own settings to create educative spaces and experiences that are humanizing, authentic, and productive. It is an important resource for campus leaders, student affairs practitioners, librarians, and centers of institutional diversity, community engagement, teaching excellence and service-learning, as well as faculty, particularly those in the fields of communication studies, education, and political science.

De 'kleine Guru' begeleidt ons om dialogische principes in verhalen en beelden uit te leggen.

Voor volwassenen en kinderen om in de alledaagse praktijk ermee te kunnen spelen en experimenteren.

Dialogische kwaliteiten helpen ons om een dialogische houding en interactief bewustzijn in onze relaties te ontwikkelen.

Een aansprekend, speels materiaal voor het verdiepen van communicatievaardigheden in gezinnen, op scholen, in seminars, trainingen, in teams en organisaties.

2019 Dialoog op school is een initiatief van Mens in Dialoog

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon