Waarom dialoog

Docententeam in dialoog

Dialoog is het begin van samen leren, samenwerken en samenleven van nu.

 

 

Jonge mensen hebben niet eens dat gevoel van veiligheid. Hun wereld is anders en verandert snel. Mondiale problemen wisselen elkaar in snel tempo af en steeds meer groeit het besef dat er problemen zijn die iedereen raken en waar gezamenlijk iets aan gedaan moet worden. Denk hierbij aan de klimaatveranderingen, migratie, polarisatie, radicalisatie, economische problemen en energiegebruik.

In het onderwijs wordt momenteel nog wel veel aandacht besteed aan gesprekken voeren, jezelf presenteren of discussie en debat en komt de dialoog zelfs zelden tevoorschijn wanneer er problemen of uitdagingen zijn. Kinderen en jonge mensen van juist nu zouden vertrouwd moeten zijn met de mogelijkheden van dialoog om zo optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars kwaliteiten, beter samen te kunnen denken en werken, op weg naar samenleven.

Iedere school kan in het eigen maken van de dialoog een grote rol spelen. Wanneer leerkrachten, schoolleiding, leerlingen en ouders weet hebben van wat een dialoog inhoud en ze vertrouwd worden gemaakt met de bijbehorende vaardigheden, dan ontstaat er een dialogische omgeving.

Ik denk een belangrijk eerste stap op weg naar een wereld waarin echt naar elkaar luisteren en samen oplossingen zoeken mogelijk is.

Het opzetten van deze website is een eerste stap om dialoog breed een plek te geven binnen scholen. Een ambitieuze stap, maar ook een die meer dan noodzakelijk is om de kinderen en jongeren van nu uit te rusten met de mogelijkheid meer vanuit WIJ te denken dan vanuit IK.

Joop Boukes, initiatiefnemer van Dialoog op school

Of overheden en volwassenen nu handelen of niet, jonge mensen van nu zullen waarschijnlijk opgroeien in een heel andere wereld dan vorige generaties zoals de mijne. Als ik terug in de tijd denk, weet ik dat ik diepe onderliggende veronderstellingen van veiligheid over de toekomst had en een niet-erkend maar geaccepteerd patroon van hoe mijn toekomst zich zou kunnen ontvouwen. Ik zou naar school gaan, een beroepsopleiding volgen, ik zou gaan werken, waarschijnlijk trouwen en kinderen krijgen, ik zou  een pensioen opbouwen, ik zou met pensioen gaan en dan waarschijnlijk op reis gaan als een gepensioneerde zoals ik deed als een jonge backpacker. In de afgelopen 50 jaar is het meeste daarvan voor mij uitgekomen en hopelijk gaat het pensioen ook nog lukken.

2019 Dialoog op school is een initiatief van Mens in Dialoog

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon