Op www.dialoogopschool.nl  kunt u veel materiaal vinden en downloaden over dialoog op school en in de klas. U kunt contact maken met mensen die al ervaring hebben met dialoog op school en/of trainingen en lessen geven in dialoog op school. U kunt de blogs lezen of schrijven over dialoog, boeken en spellen kopen en vragen stellen.

Hoe zou het zijn als dialoog een vast onderdeel van het onderwijs zou worden? Hoe zou het zijn als alle scholen hun leerlingen vertrouwd  maken met dialoog als een manier om onderwerpen te bespreken die voor hen belangrijk zijn? Zou er een zijn samenleving waarin mensen gemakkelijker in staat zijn om moeilijke gesprekken met elkaar aan te gaan? Zou ze zijn beter in staat om te gaan met diversiteit en zijn acties dan meer gebaseerd op inclusie? Zouden ze meer zijn in staat om problemen gezamenlijk aan te pakken? Zouden mensen eerder en beter naar elkaar luisteren, omdat ze dat weten de stem van iedereen van waarde is en serieus met elkaar kan worden onderzocht? Waarschijnlijk wel, maar dat vereist een grote inspanning. De school is natuurlijk de belangrijkste plek om kinderen en jongeren kennis te laten maken met de kracht van dialoog. Niet alleen een interreligieuze dialoog, een interculturele dialoog of een dialoog die naar voren wordt gebracht omdat andere vormen van overleg niet succesvol waren. Nee, dialoog als de basisvaardigheid van leren en leven. Leren luisteren naar anderen en vrij vragen stellen.

Hoe jonger hoe beter. Zelfs op de basisschool kun je de dialoog met kinderen aangaan. Kritisch kunnen denken komt goed van pas bij elk beroep en in elk aspect van het leven. Dialoog is ook een sociale activiteit. Kinderen leren luisteren, respecteren elkaar en stellen zichzelf in de positie van een ander. Bovendien kan het vormend zijn: kinderen ontdekken hoe ze over de wereld denken, leren deze suggesties beter te verwoorden en durven ze uit te spreken. Het kan ook een geweldig gevoel van vrijheid geven. Er zijn geen foute antwoorden. Het is ook interessant voor de leraar. Met dialoog leer je kinderen op een heel andere manier kennen. Je leert wat ze denken, maar vooral hoe ze denken. Ze voelen zich serieus genomen en dat versterkt de onderlinge band. Hun redenering is vaak ontroerend, origineel, creatief en ook ongelooflijk slim. Bovendien is het goed voor hun sociale, emotionele, morele en taalontwikkeling en leren ze kritisch en creatief denken.

Uiteraard is dialoog ook van grote waarde tussen leerkrachten onderling, tussen leerkrachten en management, maar zeker niet te vergeten met ouders. Geef dialoog een plek op school en in het onderwijs!

 

2019 Dialoog op school is een initiatief van Mens in Dialoog

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon